Affärsidé

Hembergs skall vara den naturliga lokala leverantören av frukt o grönt till stormarknader, livsmedelsbutiker, restauranger och storkök, genom att alltid vara bäst på kvalitet, service och pris.

Vår kvalitetsinriktning

Vår målsättning har alltid varit att med en mycket hög servicegrad och hög kvalitet hög leveranssäkerhet och med en kunnig och motiverad personal säkerställa att våra kunder alltid kan lita på oss som leverantör. Inköpare och säljare har en mycket hög kompetens och en bred branschkunskap.
Lyhördhet mot kunden är utomordentligt viktigt för att vi snabbare än våra konkurrenter ska kunna anpassa sortiment efter kundens önskemål.

Vår miljöinriktning

Vidare skall vi vara miljömedvetna och lyhörda utifrån de krav som ställs från myndigheter och kunder. Logistiken skall revideras under hand för att nedbringa den totala körsträckan, vidare skall allt som går att återvinna tas till vara för återvinning.