Miljö

AB Hembergs Trädgårdsprodukter arbetar aktivt med miljöfrågor och säkerhetsfrågor i verksamheten. Från mylla till hylla är vårt mål att alla i vår verksamhet ska engagerar sig i att upprätthålla en bra miljö

Lokalodlat

Hembergs är ett engagerat företag när det gäller både när-/och lokalodlade produkter vilket innebär korta transportsträckor på en stor del av våra produkter. Vi samarbetar med SRS (Svensk Returhantering) och tillhandahåller returbackar till våra lokala odlare för att nedbringa användning av engångsemballage.

Transporter

Vi kör med egna bilar där samtliga våra förare är utbildade i ekokörning för att nedbringa utsläppen i samband med utkörning. Alla produkter distribueras i klimatbilar med temperatur som är anpassade för produkternas hållbarhet.

Spårbarhet

Vi möter kundernas och marknadens krav på lösningar avseende miljön. Bara genom spårbarhet kan vi snabbt och effektiv kontrollera varans väg från odlare till kund.

Avfallshantering

Företaget hanterar allt avfall i enlighet med de miljökrav som ställs. Källsortering av allt avfall är en självklarhet. Kasserade produkter återvinns till biogas. Kartonger och wellpapp komprimeras och återgå i slutändan till pappersindustrin.

Klimat i lokaler

I ändamålsenliga lokaler har vi miljöfilter för att ger en bra arbetsmiljö.

Emballage/kemikalier

All emballage är certifierad och godkänd för hantering av livsmedel. Kemikalier vi använder är av kvalité som framtagits med tanke på miljön.

IP-certifiering (Sigill Livsmedel)

Genom vår IP-Certifiering håller vi den standard som krävs för verksamheten vi bedriver. I ett digitaliserat system utförs dagliga kontroller av såväl lokaler, temperaturer i lagerutrymmen,temperaturer i bilar. All städning och rengöring av verktyg kontrolleras och verifieras.

Vi använder oss av ett egenkontrollprogram kompletterat med HACCP-program vilket innebäratt vi följer den lagstiftning som gäller för att inte äventyrar konsumentens hälsa.