Personal

Magnus Eriksson

VD / inköp

Lennart Rauseus

Försäljning, butik

Peter Johansson

Försäljning, restaurang / storhushåll

Thorbjörn Gustafsson

Personal / IT

Martin Karlsson

Lageransvarig

Michel Lund

Försäljning, restaurang / storhushåll

Ulrika Carlén

Försäljning, fruktkorgar

Eva-Lott Snygg

Ekonomi