2016

Företaget utökar ägarskaran då Boris Lennerhov tillkommer. Boris blir också ny styrelseordförande i bolaget

2015

I maj 2015 är Hembergs åter i privat ägo då tre bekanta Hembergsprofiler köper bolaget, Magnus Eriksson, Henrik Petersson och Lennart Rauséus

2012

Hembergs storkunder flyttas till systerbolaget Ewerman vilket innebär en halvering av personalstyrkan samtidigt som omsättningen sjunker med 75%.

2011

Nytt kontor och personaltutrymmen på 400 kvm invigs samtidigt som lagret utökas med ytterligare 500kvm.

2010

Hembergs och systerbolag i Växjö samt Örebro säljs till STC Finans och ingår därmed i koncernen STC Greenfood AB.

2008

AB Hembergs köper Örebro Trädgårdshall AB.

2006

Installation av truckdatorer i plocken, för att öka leverans-
säkerheten till kund.

2004

Överstiger omsättningen 200 milj.

1997

Överstiger omsättningen 100 milj.

1996

Flyttar till nya egna lokaler på Svetsaregatan. Hela fastigheten
har temperade lokaler.

1987

Startar upp verksamhet i Växjö (Växjö Partiaffär).

1976

Flyttar till egna lokaler.

1970

Nuvarande ägare tar över (Claes Göran Eriksson med familj).

1950

Ombildning till Aktiebolag.

1940

Övertogs rörelsen av dåvarande platschefen Helge Hemberg.
Inriktningen förändrades då till grossistverksamhet med
frukt och grönt till butiker.

1930

AB Hembergs bildades som ett odlarkoperativ för odlarna av
äpple och päron i Halland.