Lokalproducerat

Västkustägg

Iden lilla halländska byn Eldsberga i finns Västkustägg. Där har det packats ägg i 50 år och idag är det tredje generationen i familjen Olsson som driver företaget. Deras äggproducenter har sina gårdar längsmed västkusten så äggen behöver inte åka runt i onödan utan de produceras levereras och konsumeras på västkusten.

vastkustagg